Zhuhai Xiangzhou Mosque (Zhuhai, Guangdong, China)

Macau and Zhuhai / 1st - 2nd December 2016 Day 1Day 2 Introduction  Introduction: 7D6N Guangdong trip  Introduction: 2D1N Macau & Zhuhai trip (Part of Guangdong trip)  Introduction: 3D2N Shenzhen trip...

Read More